Posvátná sexualita

Posvátná sexualita

Máme na výběr. Můžeme zůstat u primárního – pudového prožívání sexuality a necháme spát její skutečný potenciál a nebo se můžeme vydat na cestu spirituální. Pokud se rozhodneme ve svém životě uplatňovat principy posvátné sexuality a hluboké...