Terapie vs informace

Někdy více než terapii potřebujeme vědět, že naše reakce jsou v pořádku. 


Na individuální konzultaci se mi objednala mladá pohledná žena s tím, že ji v partnerství neuspokojuje intimita a chce se na to téma podívat skrze práci se stíny. Povídáme si, pokládám otázky. Žena má pocit, že není dostatečně vzrušivá, že nemá na sex chuť, že by potřebovala více času, ale bojí se, si o to říci. 

Vždy byla zvyklá partnerům vycházet vstříc, prožívat milování bez orgasmů, hlavně, aby byl spokojený partner. Časem jí začalo docházet, že tak to není v pořádku, že by s tím měla něco dělat. Objednala se na terapie, kde jí bylo řečeno, že to pochází z dětství a ze vztahu s jejím otcem. Klientka si téma zpracovala, začala si postupně více dovolovat říci, co potřebuje. Ale stejně to nebylo ono. 

Někdy nám chybí základní informace 

Začalo mi docházet, že toto téma není na provázení prací se stíny, ale spíš je třeba klientku povzbudit a předat základní informace o tom, jak funguje ženská sexualita, rozdílnost mezi mužem a ženou, intimita, cykličnost a hormonální změny, jaké žena potřebuje podmínky, abychom se mohla uvolnit a cítit se v bezpečí. 

Potřebovala jsem pojmenovat, že její reakce a odmítání sexu jsou naprosto pochopitelné a že je úžasné, že si dovoluje přijmout, že není spokojená a nepotlačuje to v sobě. Že neselhává ona, ale společnost, která nás neučí o tom, co je a co není hluboké partnerské spojení. Co potřebuje žena a co muž. Že skrze porno, jako nejčastější edukační nástroj ohledně lidské sexuality, jen prohlubujeme propast mezi tím, co skutečně potřebujeme a tím čeho se nám dostává. 

Vnímala jsem, jak se klientka uvolňuje, začíná se usmívat a začíná jí docházet, že se potřebuje ona a ideálně i její partner začít v této oblasti vzdělávat. Našla se v popisu ohledně cykličnosti, v různých sexuálních a intimních potřebách během jednotlivých fází a vše jí najednou zapadlo a začalo dávat smysl. Ona je v pořádku, její reakce jsou v pořádku. Má naprosté právo odmítat to, co se jí nelíbí a nevede k tomu, po čem skutečně touží, k hluboké partnerské intimitě

Doporučuji literaturu a další možnosti, jak se o tématu dozvědět víc. Ptám se, jak to vnímá, jestli chce v naší konzultaci pokračovat. Klientka je spokojená, usmívá se a odvětí, že přesně tohle potřebovala slyšel, že se jí velmi ulevilo, že je v pořádku a že teď už je to na ní, jak získané informace uvede do praxe. 

Nabízím další podporu, v případě potřeby a loučíme se.

Potřebujeme téma nejdříve pochopit mentálně, poté můžeme integrovat do praxe

Někdy víc než terapii, potřebujeme základní informace, které bychom měli znát už od základní školy. Říká se, že jsme Slované a že potřebujeme správně podaná slova, abychom lépe pochopili. Mám zkušenost, že často potřebujeme téma pochopit nejprve skrze slova a pak teprve můžeme pochopit i smysl praxe. Někdy, víc než terapii, potřebujeme slova ujištění, že naše emoce, pocity a nespokojenost je naprosto v pořádku, a že nás chce jen dovést k tomu, abychom změnili situaci k lepšímu.

Podobně jako klientka, která bojovala se svou agresí vůči dětem a po našem setkání pochopila, že jen potřebuje vědět, jak funguje samoregulační ochranný systém přežití při velkém vyčerpání a že ji agrese vede k tomu, aby si odpočinula a doma s mužem nastavila nové dohody a fungování rodiny.

Nebo jiná klientka, která řešila partnerskou krizi, aby po našem setkání bylo jasné, že jsou oba partneři jen přetížení a že je třeba na sebe nespěchat a postupovat bez tlaku na sebe.

Takže není každá individuální konzultace o hluboké vnitřní práci. Někdy si jednoduše potřebujeme v bezpečném prostředí, bez hodnocení, popovídat.