Pečuj o své démony

Jak vznik můj přístup pro práci se stíny: Jak růst na svých stínech


Když jsem procházela výcvikem Pečuj o své démony, zeptala jsem se mé učitelky Tsultrim Allione, zda za tu dlouhou dobu, co metodu používá, učí a provází jí druhé (mimo jiné je to metoda téměř 1000 let stará), někdy narazila na téma, na které se nedalo podívat, se kterým se nedalo, skrze tuto metodu, pracovat.

Chvíli se zamyslela a pak řekla: Na žádné takové téma jsem nepřišla.

Všechny odpovědi máme totiž v sobě a existují nástroje, jak dát tématům, nemocem, bolavým pocitům a emocím pozornost a jak je můžeme proměnit v dar.

Po mých zkušenostech jsem si k metodě FYD (Feeding your demons) připojila ještě velmi užitečnou DIAGNOSTIKU EGA, která pomáhá najít naše primární zranění a vzorce chování a myšlení, které nám nedovolují žít šťastný a naplněný život a k tomu ještě, pro mne unikátní učení GENOVÉ KLÍČE, které pomáhají zvědomit a aktivovat náš jedinečný potenciál.

Tak vznikl můj přístup, který sdílím a učím klienty pod názvem

JAK RŮST NA SVÝCH STÍNECH

Je totiž ve finále jednoduchý a každý, kdo se ho naučí, ho může doma praktikovat kdykoliv potřebuje bez průvodce či terapeuta. A to je pro mne velmi důležité. Mít vlastní kompetenci a učit druhé, jak mít svůj život ve svých rukou a jak mít nástroje, jak se opečovat, když nám zrovna není dobře.

Není mým úkolem lidi nasytit, je mým úkolem lidi naučit, jak se mohou nasytit sami. 

A jak to probíhá v praxi: 

Pokud přichází klient/klientka s fyzickým problémem, znamená to, že téma už je většinou dlouhodobé, protože se už propsalo do hmoty. Závažnější fyzické onemocnění totiž většinou nepřichází z minuty na minutu. Většinou mu předchází roky, kdy nás něco trápí, máme negativní myšlenky či destruktivní postoje, nezdravý životní styl, mnoho stresu, strachu, vztahové problémy a jiné. Nejdříve se problém odráží v našich emocích, energii, myšlenkách a pokud nedostane pozornost, začne se projevovat na fyzické úrovni. 

Proto zejména u fyzických problémů je velmi důležité skrze diagnostiku ega projít dosavadní život, vztahy a zkušenosti, abychom mohli odhalit, kde problém v minulosti začal a jaká je jeho příčina. 

Pokud se nám to společně podaří, což vyžaduje velkou otevřenost a ochotu klienta být k sobě pravdivý, tak přichází na řadu metoda – práce se stíny. 

Je to jednoduchý nástroj, jak se podívat na téma v těle, dát mu pozornost, opečovat ho a transformovat tak, aby nám bylo dobře. 

Pokud se jedná o fyzický problém, většinou doporučuji si k této psychosomatické práci ještě dopřát terapie tradiční čínské medicíny, aby bylo skutečně posíleno a zharmonizováno i tělo.

Kombinace podpory na úrovni fyzické a psychosomatické je většinou nejkratší cestou k úspěchu a zdraví.