Jak pomáhají osobní konzultace

jak pomáhají osobní konzultace

Zdravotní, vztahové a jiné problémy, jsou příležitost k tomu, být lepším člověkem.

Při osobních konzultacích s klientkami, kdy řešíme téma plodnosti a ženského zdraví, narážíme velmi často na mylná přesvědčení v mentálním, emočním a fyzickém systému ženy, které nutí ženu: být výkonná, být dokonalá, mít na sebe vysoké nároky a požadavky, všechno zvládnout a ještě se u toho usmívat. 

Tyto vnitřní tlaky, často vytvořené v období dětství či dospívání, mohou mít za následek problémy s cyklem, bolestivou menstruaci, dlouhé krvácení mimo cyklus, nedonošení dítěte, neschopnost počít nebo porodit. 

Je to dáno tím, že klademe větší důležitost, i když nevědomě, jangové – mužské energie a chybí nám jin – ženská esence, kterou potřebujeme pro harmonii, pro ženské zdraví a produkci progesteronu, který udržuje cyklus v rovnováze a udržuje také těhotenství. Pro těhotenství a porod potřebujeme uvolnění a důvěru, protože potřeba kontroly a toho, aby vše bylo perfektní, nám v celém procesu nepomáhá. Tím, že pracuji se Symptotermální metodou vidím, kolik žen má sníženou produkci progesteronu.

Osobně myslím, že je v tom ještě hlubší spirituální přesah, kdy nás naše duše žádá, abychom nenásledovali zastaralé vzorce našich rodičů a předků a kolektivní bolesti společnosti a systému, ale vydali se na vlastní individuální výjimečnou cestu k sobě samým.

Proto zdravotní, vztahové a jiné problémy nevnímám jako nějaký trest, ale jako příležitost pro aktivaci lepší části nás samotných. 

Mým úkolem je vyslechnout si celý příběh klientů a společně vypreparovat škodlivé programy, které mají za následek náročné a dokola se opakující situace. V tomto také může pomoci profil z genových klíčů, který krásně pojmenovává náš životní úkol, výzvy, co potřebujeme ke svému zdraví i naše poslání duše.

Pak už přichází na řadu práce se stíny, kdy díky práci s tělem a v těle, za pomoci hlasu, pohybu a jemné konstelační práce můžeme téma transformovat, nasytit a dovolit mu proměnit se v dar a naše vnitřní světlo. Tento nástroj klientům rovnou předávám, aby s ním mohli pracovat dál i doma, protože není nic účinnějšího od práce průvodce, než zvedat kompetence druhým a být jen pomocníkem na cestě k jejich vlastní síle. 

To vše se děje v bezpečí a bez zbytečných dramat, protože to je základem mé práce. 

Děkuji za důvěru vydat se se mnou na cestu k vaší jedinečné vnitřní síle a poslání