Co ovlivňuje naši spokojenost

Co zásadně ovlivňuje míru naší vnitřní spokojenosti?


Přesvědčení, kterým jsme uvěřili. Ať už se týkají nás samotných, druhých nebo životních postojů. Nejvíce přesvědčení, která nám později v životě neslouží, získáme v dětství. Někdy si je utváříme sami, na základě svých zkušeností, někdy je potřebujeme k tomu, abychom přežili, někdy přichází z bolavých vět, které o nás prohlásí druzí – rodiče, učitelé, trenéři, později partneři, kolegové, zaměstnavatelé a další, často si je říkáme my sami.


A jaká přesvědčení to třeba jsou?


Uvádím jen pár z posledních online konzultací:


 Musím se druhým zavděčit.
 Musím všechno zvládnout sama.
 Jsem hloupá.
 Vždycky musím být něco extra.
 Pokud se nebudu chovat tak a tak, nebudou mě mít rádi.
 Nemůžu se dosyta najíst.
 Musím poslouchat.
 Když jsem sama sebou, přijde trest.

Mohla bych pokračovat dál a dál…


Všechna tato přesvědčení, která máme uložené ve svém povědomí, blokují přirozený tok energie a vytváří bloky, které se ve finále zásadně odráží v naší vnější realitě, zdraví, vztazích, celkové spokojenosti se sebou a životem.


Pokud vám maminka tvrdila, že nemáte tančit, protože u toho vypadáte nemožně a vy jsme tomu uvěřili, pravděpodobně vám stejnou větu časem řekne partner nebo klidně vlastní dítě. Protože pokud mám v sobě přesvědčení, že vypadám nemožně, když tančím, vnější realita bude odrážet tu vnitřní.
Nemá smysl měnit mámu, partnery, děti – vnější okolnosti. Jsou velmi často jen zrcadlem našich vnitřních postojů k životu, k sobě, k druhým.
Jestli má něco skutečně smysl, tak měnit naše přesvědčení, která nám brání vidět realitu, takovou jaká skutečně je: pestrá, plná hojnosti, možností, lásky, přijetí, bezpečí, důvěry.


Když pracujeme se stíny, velmi důležitou částí je vynést právě tato mylná přesvědčení na světlo, dát jim pozornost a péči

a přeprogramovat nesloužící program na takový, který nás bude v životě podporovat.


Tato detektivní práce mne neskutečně baví, ale ještě více mne baví, když vidím klientky/klienty, kteří mi dají důvěru, jak oni sami objevují v sobě nové zdroje, pozitivní emoce, podpůrné věty, mantry, podpůrné obrazy, pohyby, věci, které jim poslouží na jejich další cestě ke své vnitřní spokojenosti.


Tato cesta není na hodinu práce, je o vytvoření nového návyku, kdy místo negativních a bolavých vět a přesvědčení, více a více do svého života pouštíme takové myšlenky, věty a emoce, které nás podporují, vyživují a slouží nám.


Když se ohlédnu za svým životem, ještě před 10 lety bylo moje podvědomí zaneseno mnoha a mnoha mylnými přesvědčenými, která už nade mnou dnes nemají prakticky žádnou moc.

Jestli nějaká práce má skutečně smysl, tak je to práce na svém vnitřním pokoji, uvolnění a důvěře v život.