Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR
S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI VŽDY ZACHÁZÍME S RESPEKTEM A PÉČÍ
KDO JSEM
Jsem Kateřina Juřenčáková, Hvozdnice 219, 252 05, IČO 05358876 (dále
jen “KatySachari”).
Průvodkyně, lektorka a inspirátorka, tvůrkyně online i offline kurzů, poutnice a průvodkyně poutí. Pro tento účel provozuji web www.katysachari.cz (dále jen “web”)

JAKÉ SHROMAŽĎUJI OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJI
Pokud si rezervujte místo na semináře, workshopy, poutě, zakoupíte si některý z online či offline kurzů, přejete si zodpovědět dotaz nebo máte zájem o konzultaci nebo jste jen návštěvníkem našich stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Proto zde
uvádím, jak s osobními údaji nakládám, jak je chráním, a jaká práva máte podle nařízení EU č.
2016/679 o obecné ochraně osobních údajů, označovaného jako GDPR
(General Data Protection Regulation).
KDO JE SPRÁVCE
Správcem vašich osobních údajů je KatySacharí.
JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
O návštěvníky našich webů pečuji s respektem a láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či
připomínky, kontaktujte mě na info@katysachari.cz

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto
účelů):
ORGANIZACE WEBINÁŘŮ, POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ, SLUŽEB, PLNĚNÍ SMLOUVY
Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujI k poskytnutí přístupu k našim elektronickým
produktům a službám. Pokud si objednáte některý z mých elektronických produktů a služeb,
potřebuji vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abych vám mohla vytvořit přístupy
do členské sekce.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebuji vaše osobní údaje
(fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových
dokladů.
PŘÍMÝ MARKETING PŘES E-MAIL
Vaše osobní údaje:
● e-mail
● jméno a příjmení
● jaké stránky na našem webu navštívíte
● na co klikáte v e-mailu
● kdy e-maily nejčastěji otevíráte
využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich produktů jako webináře, PDF soubory,
MP3 či jakákoliv videa a další z námi poskytovaných online produktů (ať placených nebo zdarma), pokud se objednáte na živé semináře, workshopy, poutě, máte zájem o zodpovězení dotazu nebo o konzultaci
vnímám oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou související s tématy mi blízkými. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.
Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem “odhlásit se“ v patičce každého našeho
e-mailu.
PŘÍMÝ MARKETING SKRZ FACEBOOK REKLAMU
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké
stránky na našem webu navštívíte a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení
reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše
reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit nebo změnit svoje preference
pro zobrazování reklam na stránce přímo na Facebooku, popř. vypnout cookies v prohlížeči.
Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje
nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

POKROČILÝ MARKETING NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo
využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě
kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší
dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni
mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských
operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními
silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou
v souladu s GDPR.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
POSKYTOVATELÉ HOSTINGU A SERVEROVÝCH SLUŽEB
● wedos.cz – doména a hosting
WEDOS Internet, a.s.. Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika. IČ: 28115708. DIČ: CZ28115708
ANALYTICKÉ NÁSTROJE
● Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
MARKETING A ZÁKAZNICKÁ PODPORA
● Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
● MailerLite – hromadné rozesílání e-mailů
UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

SLUŽBY PLATEBNÍ BRÁNY

● Gopay – možnost placení kartou a online převodem
Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768
PRODEJNÍ FORMULÁŘ
● FAPI
Fapi.cz, Františka Antonína Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovicebit

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a
zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při
výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
COOKIES
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme:
● vaši IP adresu
● jak dlouho se na stránce zdržíte
● ze které stránky přicházíte
● přicházíte-li díky některému z našich partnerů
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, propojení partnerských webů a přizpůsobení
zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky
tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme
oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a
následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu
maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku
vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku nebo změnit svoje preference
pro zobrazování reklam, popř. vypnout cookies v prohlížeči. Informace shromážděné pomocí cookies
nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje,
pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

KOHO VYUŽÍVÁME PRO ZPRACOVÁNÍ COOKIES?
● Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně
zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
● Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road,
Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností
Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá
možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo
zničení vašich osobních údajů.
PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň
ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@katysachari.cz
Máte právo na informace, které plní již tento informační dokument stanovující zásady zpracování
osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní,
jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na
doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné
údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo
pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních
sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako
při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné
podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud
si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30
dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje,
které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Nicméně budeme moc
rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a
případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě vašeho
oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.
KAM POSÍLÁME VAŠE DATA?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce
spamu, která může být umístěna v zahraničí.
MLČENLIVOST
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez
vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
PLATNOST A AKTUALIZACE
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 2. 2023.
V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad
uvedeno na našich webových stránkách.
Podívejte se na tyto stránky kdykoli, když chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování
osobních údajů.
DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU!